PRIVACYVERKLARING - Alfred van Elk
17613
page-template-default,page,page-id-17613,bridge-core-3.0.5,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-29.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode-wpml-enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

PRIVACYVERKLARING

Inleiding

Alfred van Elk industrial design is een eenmanszaak te (2716 BT) Zoetermeer, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Den Haag onder nummer 27302184. Alfred van Elk industrial design is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Alfred van Elk industrial design neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in deze privacyverklaring lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@alfredvanelk.com.

Gebruikt deze website uw gegevens?

Alfred van Elk industrial design verzamelt en verwerkt geen persoonsgegevens via deze website. Op de website kunnen geen gegevens worden achtergelaten en er worden daarom ook geen gegevens aan derden verstrekt.

Website cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies. Ook wordt er geen gebruik gemaakt van social media plugins of tracking cookies.

Website links

Op deze website zijn links naar andere websites opgenomen. Deze privacyverklaring is niet langer van toepassing wanneer u via een van deze links verbinding maakt met een andere website. Alfred van Elk industrial design is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op andere websites.

Hoe gebruikt Alfred van Elk industrial design uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Alfred van Elk industrial design persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Alfred van Elk industrial design voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Alfred van Elk industrial design worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, is alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Financiële administratie

 • Bedrijfsnaam, factuuradres, bankgegevens (naam bank/IBAN/BIC)
 • Wettelijke verplichting
 • Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Dienstverlening

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Facturatie

 • NAW-gegevens, e-mailadres, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienstverlening gegenereerd worden
 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

CRM, prospect- en klantenbeheer

 • NAW-gegevens, e-mailadres, locatie, telefoonnummer
 • Gerechtvaardigd belang
 • Commercieel belang
 • Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Alfred van Elk industrial design heeft gegevens over u in bezit omdat u die aan ons heeft verstrekt of omdat Alfred van Elk industrial design gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: bedrijven, social media, bedrijfswebsites en bedrijfsgidsen.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

U kunt uw eigen persoonsgegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen. Als u de gegevens wilt zien die bij Alfred van Elk industrial design over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen. U kunt verzoeken dat Alfred van Elk industrial design uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Alfred van Elk industrial design te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Alfred van Elk industrial design of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U heeft het recht uw persoonsgegevens van Alfred van Elk industrial design te verkrijgen. Alfred van Elk industrial design zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Alfred van Elk industrial design u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Alfred van Elk industrial design

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@alfredvanelk.com. Alfred van Elk industrial design zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één maand nadat Alfred van Elk industrial design een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Alfred van Elk industrial design uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan verwerkers. Het kan zijn dat Alfred van Elk industrial design verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Hoe persoonsgegevens beveiligd zijn

Alfred van Elk industrial design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer door Alfred van Elk industrial design andere partijen worden ingeschakelt voor het verlenen van diensten waarbij persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen, wordt met een onderlinge overeenkomst met die partijen de vertrouwelijkheid van uw gegevens beschermd.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom deze regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.
De laatste revisie is gedaan op 22 mei 2018.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over deze privacyverklaring en de wijze waarop Alfred van Elk industrial design uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@alfredvanelk.com. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop Alfred van Elk industrial design uw gegevens verwerkt, kunt u een e- mail sturen naar info@alfredvanelk.com. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Alfred van Elk